Luister
muziek
19 oktober 2023 - 11:00
Deel dit artikel:

93e Algemene Ledenvergadering Mifano

MIERLO - Op maandag 23 oktober 2023 zal in het clubhuis op sportpark De Ark, Goorsedijk te Mierlo de 93e Algemene Ledenvergadering plaatsvinden van voetbalvereniging Mifano uit Mierlo. Aanvang 20.00 uur.

geldrop-mierlo24
  / De Redactie
Advertentie

De agenda bevat de volgende punten:
1. Opening door de voorzitter
2. Ingekomen stukken en mededelingen
3. Vaststellen notulen vorige vergadering gehouden op 10 oktober 2022
4. Vaststellen jaarverslag seizoen 2022/2023
5. Financieel verslag over het begrotingsjaar 2022/2023. a. vaststellen financieel verslag 2022/2023. b. bevindingen van de kascommissie
6. Vaststellen begroting begrotingsjaar 2023/2024. a. vaststellen begroting. b. contributie 2023/2024
7. Bestuur: Aftredend is Dennis Pennings als bestuurslid Technische Zaken
8. Onderscheidingen
9. Rondvraag
10. Sluiting

Download de gratis app van Geldrop-Mierlo24 en mis niets → Apple | Android

Deel dit artikel:
AdvertentieGa terug