Luister
Live
16 februari 2022 - 17:00
Deel dit artikel:

DGG op bezoek in Sang en Goorkens. Geen aantasting van dit gebied!

MIERLO - Sang en Goorkens, ook bekend als Sangbroek en Goorkens, is de naam van een uitgestrekte beekdalzone ten oosten van Mierlo die in bezit zijn van Staatsbosbeheer. De terreinen liggen in de Nederlandse gemeenten Geldrop-Mierlo en Someren en ze beslaan een oppervlakte van 122 hectare. 

geldrop-mierlo24
  / De Redactie

Het gebied vormt van nature een grote laagte en een kwelbekken te midden van een aantal hoge zandgebieden (zoals de Lieropse Heide en de Gebergten) zodoende ontvangt het gebied veel kalkrijke kwel, hetgeen gunstig is voor een gevarieerde flora. Omdat een groot deel van die gebieden goed beschermd is, is de aanvoer van schoon kwelwater naar het Sang en omgeving ook op lange termijn redelijk goed verzekerd.

Het College van B&W heeft de structuurvisie Mierlo-Oost te besluitvorming voorgelegd. Maandag 14 februari wordt dit voorstel behandeld in de commissie Ruimte. In deze structuurvisie is een plan opgenomen voor woningbouw tegen Sang en Goorkens aan. Dit zou onherroepelijk leiden tot aantasting van de waterhuishouding in de omgeving en dus tot aantasting van dit natuurgebied. De DGG is daar geen voorstander van en is van mening dat dit gebied met rust gelaten moet worden. Als het aan de DGG lig dan trekt het college haar voorstel weer in en blijft het gebied zoals het is.

Voor meer informatie kijk op https://www.dgg-geldrop-mierlo.nl/nieuws/sang/

Download de gratis app van Geldrop-Mierlo24 en mis niets → Apple | Android

Deel dit artikel:

Reageren

Ga terug