Luister
muziek
29 mei 2023 - 15:00
Deel dit artikel:

Wateroverlast in Geldrop en Mierlo wordt aangepakt

GELDROP-MIERLO - Eind mei starten er werkzaamheden in de Gerst, Koninginnestraat, Farin, Bombur en Ori.

geldrop-mierlo24
  / De Redactie
Advertentie

We gaan in deze straten een nieuw rioolstelsel aanleggen, een zogeheten gescheiden stelsel. Dat wil zeggen dat er aparte buizen komen voor afvalwater en regenwater. De buis voor het regenwater is waterdoorlatend zodat het water vanuit de buis in de grond zakt. De kolken langs de straat worden aangesloten op deze regenwaterbuis.

Bij extreme regenval zal de buis het teveel aan water afvoeren naar een wadi (Gerst), of de bestaande vijver (Farin). In de Koninginnestraat dient de infiltratiebuis als berging onder de straat. Deze stort over met een koppeling op het bestaande rioolstelsel.

Waarom worden er maatregelen getroffen
Het is van belang dat deze maatregelen worden getroffen. De belangrijkste reden hiervoor is dat er sprake is van ernstige wateroverlast in deze straten. Tijdens de bouw van de wijk zijn indertijd keuzes gemaakt over de inrichting en vormgeving van het gebied, zowel wat betreft bebouwing als hoogteligging. Door de klimaatverandering blijken deze straten inmiddels niet meer klimaatbestendig. Bij hevige regenval kan het huidige rioolstelsel de hoeveelheid water niet aan. Het gevolg hiervan is dat het water op de straat blijft staan en in sommige gevallen bij woningen naar binnen loopt. We gaan nu maatregelen nemen om dit te corrigeren.

Waarom een nieuw riool?
Deze projecten maken deel uit van een groter pakket aan maatregelen die we voor de komende vijf jaar hebben ingepland. Dit zogeheten blauwe ader plan hebben we opgesteld naar aanleiding van wateroverlast in de afgelopen jaren. Vooral na de wateroverlast van juni 2020 zijn we hier non-stop mee bezig geweest.

We bereiden deze werken zorgvuldig voor. Het gaat immers om grote investeringen waarbij fouten niet eenvoudig te corrigeren zijn. De ontwikkeling van dergelijke rioleringsplannen vraagt doorgaans een voorbereidingstijd van minimaal een jaar. Alle mogelijke maatregelen zijn daarin, met meerdere bodemonderzoeken en studies, zorgvuldig onderzocht. Zo is er bijvoorbeeld ook gekeken naar de mogelijkheid van een wadi, of bergingskelder. Bij elke maatregel onderzoeken we of de bijdrage die het levert, aan de bestrijding van het wateroverlastprobleem, in verhouding is tot de kosten.

Bij het in kaart brengen van de situatie zijn ook de bewoners zoveel mogelijk betrokken. Wij hebben met een groot aantal bewoners en bewonersgroepen persoonlijk gesproken. Dit gebeurde vaak op locatie. Daardoor hebben we een goed beeld gekregen van de knelpunten en mogelijkheden in de diverse gebieden. Deze bewonersbijdrage is verwerkt in het ontwerp van de plannen. Door de uitgebreide vooronderzoeken en bewonersparticipatie duurde het lang voordat projecten daadwerkelijk konden starten. Een deel van de maatregelen is inmiddels uitgevoerd en een deel is in vergevorderd stadium van voorbereiding. In de komende jaren gaan we bijna €7 miljoen euro investeren in projecten waarmee we de wateroverlast willen tegengaan.

Hinder door werkzaamheden
De werkzaamheden starten naar verwachting eind mei en wordt gefaseerd uitgevoerd. Eind van het jaar zijn alle werkzaamheden afgerond. Werkzaamheden brengen altijd enige hinder met zich mee. Denk hierbij aan parkeerplekken die tijdelijk niet gebruikt kunnen worden, of periodes dat een straat niet met een voertuig toegankelijk is.

We begrijpen dat het voor omwonenden vervelend is en doen er alles aan om de hinder tot een minimum te beperken. Het werk wordt daarom in verschillende fases uitgevoerd. Op deze manier is de weg telkens maar een beperkt stuk opgebroken. We zorgen ervoor dat alle panden te voet en met de fiets bereikbaar via een verhard pad. Hierdoor blijft dus ook voor minder validen de woning gewoon bereikbaar. We zorgen er ook voor dat de huisvuilinzameling gewoon door kan gaan.

Wat u nog moet weten
Het volledige pakket aan maatregelen zal zeker verschil gaan maken. Toch blijft het moeilijk om de ontwikkelingen en effecten van klimaatverandering voor te blijven. Deze gaan zo snel dat we voornamelijk reactief kunnen optreden. Overlast door extreme hitte of water kunnen we op korte termijn niet altijd meer voorkomen. We kunnen wel maatregelen treffen op langere termijn. Dat is wat we met het blauwe aderplan nu gaan doen en ook de inrichting van de openbare ruimte moet fundamenteel anders. Bij elke ruimtelijke ingreep zal klimaatadaptatie daarom het uitgangspunt zijn. Ook als dit betekent dat we niet op elke plek in de gemeente kunnen bouwen.

Als inwoner van Geldrop -Mierlo kunt u zelf ook bijdragen aan de maatregelen tegen wateroverlast en uitdroging. Wij vragen van u of u uw woning wilt afkoppelen van het openbare riool. Vaak is dit eenvoudiger dan verwacht en kan het regenwater zo de tuin in lopen. Ook de aanleg van een groen dak of het verwijderen van bestrating in uw tuin zijn maatregelen met grote effecten.

Om u tegemoet te komen in de kosten voor deze particuliere maatregelen, hebben wij een royale subsidie beschikbaar.

Wilt u meer weten over het afkoppelen van uw woning en de beschikbare subsidie hiervoor? Neem dan eens een kijkje op onze nieuwe pagina samenduurzaam.geldrop-mierlo.nl onder het kopje klimaatadaptatie. Of neem direct contact op met regenwatercoach Reke van Heijnsbergen: (040) 2893893, of regenwater@gedrop-mierlo.nl.

Meer informatie
Heeft u naar aanleiding van dit bericht nog vragen of wilt u meer informatie? Dan kunt u contact opnemen met Pieter Cuijten van de afdeling Ruimte. Hij is maandag en donderdag bereikbaar via telefoonnummer (040) 2893893.

Download de gratis app van Geldrop-Mierlo24 en mis niets → Apple | Android

Deel dit artikel:
AdvertentieGa terug