Luister
muziek
16 maart 2023 - 11:00
Deel dit artikel:

Samenwerking tussen gemeenten en Cure vraagt verbetering

geldrop-mierlo24
  / De Redactie
Advertentie

GELDROP-MIERLO - Minder afval en het scheiden van afval zijn belangrijke beleidsdoelen van de gemeenten Eindhoven, Geldrop-Mierlo en Valkenswaard. Cure verzorgt voor deze gemeenten het afvalbeheer. De ambities zijn hoog, het lukt nog niet om de doelstellingen te bereiken. Betere gemeentelijke samenwerking in beleidsdoelen en werkwijzen zorgt dat Cure efficiënter kan werken. Dat komt uit onderzoek van de Rekenkamerwerkgroep Eindhoven, Geldrop-Mierlo en Valkenswaard.

Onderzoek
Cure voert voor deze gemeenten de wettelijke zorgplicht uit voor het inzamelen en verwerken van huishoudelijk afval. Beleid richt zich op een circulaire economie in 2050. Het programma VANG –(Van Afval Naar Grondstof) helpt gemeenten voor huishoudelijk afval stappen te zetten naar de circulaire economie. Om zo min mogelijk grondstoffen te verspillen, is het belangrijk dat inwoners afval goed scheiden. Gemeenteraadsleden vragen zich af hoe het lukt om de hoeveelheid afval te verminderen, het afval te scheiden en wat de kosten zijn. De rekenkamers namen de doelmatigheid - en doeltreffendheid onder de loep. Ook met het oog op de toekomst.

Resultaten
De hoeveelheid afval vermindert, maar doelstellingen worden nog niet gehaald. De gemeenten hebben verschillende werkwijzen en verwachten verschillende taken van Cure. Als gemeenten als opdrachtgevers meer samenwerken kan Cure efficiënter werken. Cure heeft voldoende schaalgrootte en is in het netwerk voldoende toekomstbestendig. Rekenkamers constateren een mismatch tussen de doelen van de gemeenten (afvalscheiding bij de bron) en Cure projecten (nascheiding). De gemeenteraden vinden dat ze op te grote afstand staan om kaders te kunnen stellen en te kunnen controleren. De rapportage over wat bereikt is, vraagt verbetering.

Verbeteringen
De markt van afvalstoffenverwerking fluctueert. Nieuwe contracten vormen voor de gemeenten een financieel risico. Het is zaak dat gemeenten gezamenlijk scherper sturen als opdrachtgevers met een strategische langjarige agenda. De rekenkamers pleiten voor het bestendigen van de ingezette koers en een dashboard zodat de gemeenteraden beter kunnen beoordelen hoe Cure presteert.

“Rekenkamers hebben als doel transparantie te geven in de huidige stand van zaken en mogelijke verbeteringen aan te wijzen in het licht van de ambities en toekomstige opgaven" aldus mevrouw Van Breugel, voorzitter van de regionale werkgroep van de rekenkamers. “Cure speelt een heel belangrijke maatschappelijke rol voor de inwoners. Het is zaak om flinke stappen bij te zetten om de hoeveelheid afval te verminderen. Een betere samenwerking van de gemeenten met Cure geeft betere resultaten met impact voor de inwoners.”

Download de gratis app van Geldrop-Mierlo24 en mis niets → Apple | Android

Deel dit artikel:
AdvertentieGa terug