Luister
muziek
10 augustus 2022 - 11:00
Deel dit artikel:

Green Deal Kantoren

geldrop-mierlo24
  / De Redactie
Advertentie

GELDROP-MIERLO - Vanaf 1 januari 2023 is het voor kantoorgebouwen groter dan 100m² wettelijk verplicht om minimaal energielabel C te hebben. Als het gebouw dat niet heeft, mag het niet meer als kantoor worden gebruikt. De gemeente nodigt kantooreigenaren uit nog een stapje verder gaan en hun pand te verduurzamen tot energielabel A. Dat kan door mee te doen aan de Green Deal Kantoren. De gemeente geeft kantooreigenaren dan extra ondersteuning om de verdere stappen te zetten.

Green Deal Kantoren
Met de Green Deal Kantoren willen we als gemeente samen met kantooreigenaren van Geldrop-Mierlo de krachten bundelen. Deelnemers aan de Green Deal Kantoren spreken met de gemeente af om hun kantoor uiterlijk in juni 2025 verduurzaamd te hebben naar energielabel A. De gemeente ondersteunt alle deelnemers met:

  • Onderlinge uitwisseling van kennis en ervaring.
  • Het delen van best practices, waaronder onze eigen ervaringen.
  • Informatie- en kennissessies.
  • De inrichting van een vraagbaak en helpdesk voor vragen en korte adviezen.

Financieel interessant
Door de hoge energieprijzen is het financieel extra interessant om nu alvast te verbeteren naar energielabel A. Bovendien lopen kantooreigenaren hiermee vooruit op te verwachten verdergaande verduurzamingsverplichtingen voor bestaande panden.

Met ons eigen gemeentehuis hebben we inmiddels laten zien dat het kan en deze ervaring delen wij graag met u. Hiermee dragen we samen bij aan het terugdringen van onze CO2-uitstoot.

Meedoen met de Green Deal?
Wilt u als kantooreigenaar meedoen met de Green Deal Kantoren? Meld u dan aan via samenduurzaam@geldrop-mierlo.nl. Ook eventuele vragen kunt u stellen via dit e-mailadres. Huurt u een kantoor? Attendeer dan uw verhuurder op de mogelijkheid om mee te doen met de Green Deal Kantoren.

Verplichting energielabel C
Als uw kantoorpand op dit moment nog niet over minimaal energielabel C beschikt, is het van belang om snel actie te ondernemen. Op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland RVO kunt u nagaan of de energielabel C-verplichting van toepassing is op uw kantoorpanden en welke uitzonderingen er gelden.

Het kan ook zijn dat u nog energiebesparende maatregelen moet treffen om op het vereiste niveau te komen. Op de website van de RVO vindt u ook een subsidiewijzer en een stappenplan dat u kunt doorlopen om tot het vereiste label te komen.

Mogelijk voldoet uw kantoor al aan de energiebesparingseisen van energielabel C maar heeft u het label nog niet laten registreren. Voor het vaststellen en registreren van uw energielabel schakelt u een erkend energieadviseur in. Die kan ook een maatwerkadvies opstellen over de maatregelen die u eventueel nog moet nemen om aan de verplichting te voldoen. Wij adviseren u om tijdig contact op te nemen met een adviseur om te voorkomen dat niet voor 1 januari 2023 aan uw verzoek kan worden voldaan. U vindt een deskundig adviseur via de website van de RVO.

Download de gratis app van Geldrop-Mierlo24 en mis niets → Apple | Android

Deel dit artikel:
AdvertentieGa terug