Luister
Live
22 juni 2022 - 13:00
Deel dit artikel:

Vergadering commissie Ruimte woensdag 22 juni

GELDROP-MIERLO - Er mag publiek aanwezig zijn bij de vergadering. U kunt de vergadering ook volgen via www.geldrop-mierlo.nl/gemeenteraad.

geldrop-mierlo24
  / De Redactie

De vergadering start om 19.30 uur en de agenda is als volgt:

Agendapunten
1 19:30 - Algemeen
1.1 Opening en mededelingen
1.2 Vaststellen agenda
1.3 Vragen en mededelingen. - mededelingen van en vragen aan portefeuillehouder(s)
• Mededelingen van de portefeuillehouder(s) over/vanuit de gemeenschappelijke regelingen (o.a. MRE, SGE, ODZOB, Cure);
• Mededelingen van en vragen aan portefeuillehouder(s)
2 Beeldvorming
2.4 19:45 - Ontwerp Omgevingsvisie Geldrop-Mierlo
Gemeente Geldrop-Mierlo werkt aan de omgevingsvisie. Afgelopen maanden is de omgevingsvisie op hoofdlijnen uitgewerkt tot volledige ontwerp omgevingsvisie. Momenteel wordt de terinzagelegging voorbereid. De concept omgevingsvisie is gepresenteerd in de Commissie Ruimte op 6 april en besproken op 12 april. Voorgesteld is om de ontwerp omgevingsvisie voorafgaand aan de terinzagelegging beeldvormend te bespreken in de Commissie Ruimte. Na de periode van terinzagelegging volgt het proces van oordeels- en besluitvorming in de raad.
3 Oordeelsvorming
3.5 20:30 - Verordening op de Adviescommissie omgevingskwaliteit gemeente Geldrop-Mierlo
De huidige ‘welstand- en erfgoedcommissie’ vervalt bij inwerkingtreding van de Omgevingswet. De omgevingswet verplicht de gemeente een nieuwe adviescommissie in te stellen. Bijgevoegd raadsvoorstel voorziet in zo’n nieuwe ‘Adviescommissie omgevingskwaliteit’, op het moment dat de Omgevingswet in werking treedt.

Burgers en belanghebbenden kunnen gebruik maken van spreekrecht.
3.6 20:45 - Bezwaarschriften aanwijzing percelen Wet voorkeursrecht gemeenten
Er zijn twee bezwaarschriften ingediend tegen het zelfstandig raadsbesluit tot het vestigen van een voorkeursrecht gemeenten op een aantal percelen.

Burgers en belanghebbenden kunnen gebruik maken van spreekrecht.
4 Algemeen
4.7 Sluiting

Download de gratis app van Geldrop-Mierlo24 en mis niets → Apple | Android

Deel dit artikel:

Reageren

Ga terug