Luister
muziek
13 mei 2022 - 09:00
Deel dit artikel:

Vervolg coalitievorming Geldrop-Mierlo

GELDROP-MIERLO - Geldrop-Mierlo is een groeiende gemeente. Inmiddels telt onze gemeente méér dan 40.000 inwoners. Hierdoor is de gemeenteraad sinds deze bestuursperiode uitgebreid met 2 zetels naar 27 zetels. Onze gemeente staat in de komende bestuursperiode voor grote maatschappelijke opgaven, bijvoorbeeld op het gebied van wonen, zorg en duurzaamheid. We willen de komende bestuursperiode er voor zorgdragen dat de opgaven adequaat worden opgepakt.

geldrop-mierlo24
  / De Redactie
Advertentie

Ook vraagt onze positie als vierde grootste gemeente in de regio aandacht. De bestuurders van onze gemeente hebben steeds meer regionale taken. We vinden het belangrijk dat we onze rol in de regio pakken om onze gemeente daarmee te versterken.

De omvang van onze gemeente, in combinatie met de maatschappelijke opgaven en regionale positie rechtvaardigen naar onze mening een uitbreiding van de wethoudersformatie (van 3,8 FTE naar 4,6 FTE) ten opzichte van de vorige bestuursperiodes.

Proces tot dusver
In de vorige raadsvergadering is gesproken over het proces om te komen tot een nieuw College. Nadat de fracties van DGG, CDA en DPM definitief gekozen hadden om met elkaar een coalitie te vormen is vrij snel ook gesproken over de collegevorming. De reden hiervoor was dat reeds vóór de verkiezingen duidelijk was dat drie van de vier zittende wethouders (Peter Looijmans namens DGG, Marc Jeucken namens CDA en Hans van de Laar namens DPM) de ambitie hadden om aan te blijven als wethouder. Om die reden is gekozen voor een route waarbij de fracties van DGG, CDA en DPM zich al aan het begin van het formatieproces hebben uitgesproken over de wethouderskandidaten en portefeuilleverdeling. Dit heeft als voordeel dat de beoogd wethouders eerder in het proces betrokken kunnen worden bij de totstandkoming van een doelstellingenakkoord.

De kandidaten
De fracties van DGG, CDA en DPM zijn voornemens om de volgende kandidaten voor te dragen als wethouders:

Frans Stravers, DGG (1,0 FTE)
Portefeuille: Economie-Recreatie en Toerisme-Informatisering en automatisering-Digitalisering-Duurzaamheid-Natuur en milieu-Wijkontwikkeling-Gebiedsgericht werken-Accommodatiebeleid-Onderwijs

Marc Jeucken, CDA (1,0 FTE)

Portefeuille: Ruimtelijke ordening inclusief omgevingswet-Wonen-Gemeentelijk vastgoed-Gemeentelijk grondbedrijf

Hans van de Laar, DPM (1,0 FTE)

Portefeuille: Mobiliteit-Financiën-Inkoop en aanbesteding-Gulbergen-GEO-Beheer Openbare ruimte werken-Afval-Bosbeleid-speelvoorzieningen

Peter Looijmans, DGG (0,8 FTE)
Portefeuille: Werk en Inkomen-Armoedebeleid-Kunst, cultuur en oudheidkunde-Dierenwelzijn-Sport en bewegen

Mathil Sanders-de Jonge, CDA (0,8 FTE)

Portefeuille: WMO-Jeugdbeleid-Welzijn en zorg-Inburgering-Inclusie

Naast de drie ervaren wethouders zullen twee personen, Frans Stravers en Mathil Sanders-de Jonge, het nieuwe College aanvullen met kennis, ervaring én diversiteit. Frans Stravers heeft jarenlange politieke ervaring als raadslid en brengt veel kennis mee vanuit het bedrijfsleven. Mathil Sanders-de Jonge is een nieuw gezicht in de politiek en brengt veel kennis en ervaring mee vanuit de zorgsector.

Met deze kandidaten hebben we een evenwichtige en evenredige portefeuilleverdeling kunnen maken. Gelet op de maatschappelijke opgaven op het gebied van “bouwen en wonen” én het Sociaal Domein stellen we één portefeuille voor met als zwaartepunt “bouwen en wonen” en wordt het Sociaal Domein geconcentreerd bij twee wethouders.

Het vervolgproces
Zoals verzocht door formateur zullen wij in de week van 15 mei komen met een concept doelstellingenakkoord, waarbij we tevens de tot nu toe ontvangen input van de overige fracties betrokken hebben en we staan open voor aanvullende inbreng. In de week van 22 mei zullen we een bijeenkomst houden met vertegenwoordigers van alle fracties teneinde het concept te bespreken. Een uitnodiging hiertoe zal via de formateur uit gaan. Nadrukkelijk willen we zoeken naar zoveel mogelijk draagvlak in de gehele raad alvorens een definitief concept in te brengen in het formele politieke besluitvormingsproces.

De bedoeling is om op 9 juni, in een extra raadsvergadering, het nieuwe College te benoemen alsmede het doelstellingenakkoord vast te stellen. Wij zullen de voorzitter verzoeken tijdig een extra raadsvergadering uit te schrijven.

Download de gratis app van Geldrop-Mierlo24 en mis niets → Apple | Android

Deel dit artikel:
AdvertentieGa terug