Luister
muziek
11 November 2023 11:30
Deel dit artikel:

Zitting gemeentelijk stembureau

geldrop-mierlo24
  / Gemeente Geldrop-Mierlo
Advertentie

GELDROP-MIERLO - Het Gemeentelijk stembureau controleert alle processen-verbaal die op woensdagavond door de voorzitters van de stembureaus zijn opgesteld. Ook worden deze processen-verbaal verwerkt in een hiervoor speciaal ontworpen computerprogramma. Indien het Gemeentelijk stembureau onrechtmatigheden ontdekt in een proces-verbaal of in de telling van de stemmen, kan het Gemeentelijk stembureau besluiten om de stemmen van een stembureau van woensdag te hertellen.

Het Gemeentelijk stembureau voert een controleprotocol uit om vast te stellen dat de tellingen correct verwerkt zijn.

Als alles duidelijk is en alle stemmen in de computer zijn verwerkt, stelt het Gemeentelijk stembureau de uitslag van de verkiezingen van Geldrop-Mierlo vast.

Deze uitslag wordt vastgelegd in een proces-verbaal (Na31-1) dat na afloop van de zitting op de gemeentelijk website gepubliceerd zal worden, tegelijk met alle processen-verbaal van alle stembureaus (N10-1) en een overzicht van de uitslag. Deze documenten liggen vanaf dat moment ook ter inzage in het gemeentehuis.

Wanneer?
De zitting van het Gemeentelijk stembureau vindt plaats op donderdag 23 november 2023 vanaf 09.00 uur. Hoe lang deze zitting duurt is mede afhankelijk van de bevindingen van het Gemeentelijk stembureau en eventuele hertellingen.

Waar is deze zitting?
De zitting van het Gemeentelijk stembureau vindt plaats in het gemeentehuis. Deze zitting is openbaar. Wilt u deze zitting bijwonen, meld u dan aan op donderdagochtend 23 november 2023 om 09.00 uur bij de receptie van het gemeentehuis.

Heeft u nog vragen, stuur dan een e-mail naar verkiezingen@geldrop-mierlo.nl

Download de gratis app van Geldrop-Mierlo24 en mis niets → Apple | Android

Deel dit artikel:
AdvertentieGa terug