Luister
muziek
9 november 2023 - 13:00
Deel dit artikel:

Raadsvergadering donderdag 9 november

GELDROP-MIERLO - Donderdagavond 9 november om half acht is er weer een raadsvergadering. Deze vergadering is openbaar bij te wonen, maar is voor belanghebbenden ook te volgen via de livestream.

geldrop-mierlo24
  / De Redactie
Advertentie

Agendapunten
1 Algemeen
1.1 Opening en mededelingen
1.2 Vaststellen agenda
1.3 Vaststellen verslag van de Raadsvergadering van 10 oktober 2023
2 Besluit vorming
2.4 Meerjarenbegroting 2024-2027
Op 10 oktober 2023 heeft het college de meerjarenbegroting 2024-2027 aangeboden en gepresenteerd. De politieke partijen hebben hun algemene financiële beschouwingen gehouden en het college heeft daar op 24 oktober op gereageerd. Daarbij is ook de beantwoording van de door de partijen gestelde technische vragen meegenomen.
Op maandag 30 oktober heeft de gemeenteraad een aantal onderwerpen, gerelateerd aan de begroting en aangedragen door de politieke partijen, besproken.
Op 6 november worden de moties en amendementen van de politieke partijen over de begroting ingediend.
De bespreking van de begroting vindt aan de hand van de ingediende moties en amendementen plaats.
Vaststelling van de begroting, al dan niet geamendeerd, is als agendapunt 6 op de agenda opgenomen.
2.5 Belastingverordeningen 2024
Jaarlijks biedt het college de gemeenteraad een voorstel aan over de tarieven van de diverse heffingen en rechten en de belastingverordeningen voor het opvolgende jaar. Omdat de tarieven van invloed zijn op de inkomsten van de gemeente worden de aanpassingen van de verordeningen en de tarieven voor 2024 gelijktijdig met de begroting voorgelegd, met uitzondering van de legesverordening. Deze wordt, als gevolg van de invoering van de omgevingswet per 1 januari 2024, in de raadsvergadering van 11 december a.s. voorgelegd.
2.6 Vaststelling meerjarenbegroting 2024-2027
3 Algemeen
3.7 Sluiting

Download de gratis app van Geldrop-Mierlo24 en mis niets → Apple | Android

Deel dit artikel:
AdvertentieGa terug