Luister
Live
22 november 2022 - 07:00
Deel dit artikel:

Langer lopen voor parkeerplek en een prettig leefklimaat

GELDROP - Op 11 juli werd de Parkeervisie in de gemeenteraad vastgesteld. Maandagavond 21 november is, als vervolg hierop de
Parkeernormennota in de commissie Ruimte besproken. Het verlagen van de parkeernormen moeten het realiseren van de extra woningen die we in het centrum van Geldrop mede mogelijk maken. Op 12 december staat de nota op de agenda van de gemeenteraadsvergadering.

geldrop-mierlo24
  / De Redactie

Beperking autobezit
In de Parkeervisie is al aangegeven dat bij nieuwbouw zal worden gestuurd op beperking van autobezit en - gebruik om zo ook een leefomgeving te creëren die niet alleen bereikbaar is, maar ook een prettige verblijfskwaliteit heeft. Aandacht voor natuurlijk groen en ontmoeten staan hierin centraal. Bovendien zal de gemeente terughoudend zijn bij het uitgeven van nieuwe parkeerrechten (zoals vergunningen) bij nieuwbouw en transformaties.

Door meer woningen is er in verhouding minder ruimte om te parkeren en zal er in de toekomst niet meer vlak voor de deur kunnen worden geparkeerd. “het is geen pretpakket” zo stelt wethouder van de Laar “we moeten nu eenmaal keuzes maken”. Hoe? We leggen het hieronder uit!

Parkeervisie
Uitgangspunt is en blijft dat bestaande openbare parkeerplaatsen beschikbaar blijven voor de bestaande gebruikers en in sommige gevallen ook voor bezoekers van nieuwe functies. Om dat te bereiken is het nu uitgewerkte parkeernormenbeleid gebaseerd op vier hoofdlijnen.1. Auto- en fietsparkeernormen
Basis voor de normen van Geldrop-Mierlo blijven de parkeercijfers en de rekenregels van het CROW. Echter, met name in het deel wat gereserveerd wordt voor het parkeren van bezoekers zien wij in den lande dat dit veel lager is dan voorheen bedacht. In de nieuwe nota sluit Geldrop-Mierlo aan bij deze nieuwecijfers om de woningbouwplannen te kunnen realiseren.

2. De fiets als kans
In de parkeervisie van Geldrop-Mierlo is opgenomen dat met name de fiets een belangrijke kans is in de wens tot een wijziging in vervoerskeuze. Naast een kans is de fiets ook een bedreiging voor de begaanbaarheid van trottoirs wanneer berging en stalling onvoldoende is geregeld. Nieuw hierin is dat we naast parkeernormen voor auto’s ook parkeernormen voor fietsen gaan hanteren die van belang zijn bij het verlenen van een Omgevingsvergunning (voorheen bouwvergunning). Daarbij kijken we niet alleen naar het aantal fietsen maar ook naar de kwaliteitseisen waaraan een fietsvoorziening moet voldoen.3. Afwijkingen naar beneden mogelijk op basis van concrete mobiliteitsoplossingen
Meer dan voorheen zijn er mogelijkheden om de parkeereis die wordt gesteld aan initiatiefnemers/ontwikkelaars naar beneden bij te stellen.
- Nu al is het mogelijk om een korting te krijgen wanneer een ontwikkeling bij een ov-voorziening is gelegen. Nieuw in deze nota is de mogelijkheid een aftrek te kunnen krijgen voor:
- een deelconcept voor bijvoorbeeld auto’s
- voor een excellente fietsparkeervoorziening. Hierdoor is de afhankelijkheid van de (privé-) auto vaak
minder.

Het dan mogelijk om een aftrek te realiseren op de parkeerbehoefte en dus op de eis om parkeerplaatsen te creëren. De nieuwe nota geeft duidelijkheid voor de ontwikkelaar en de gemeente omdat de afspraken over parkeerplaatsen en mobiliteitsconcepten zoveel mogelijk vastgezet worden in voorwaarden voor de vergunning.

4. Mogelijk maken van parkeren op afstand
Wanneer parkeerplaatsen in het openbaar gebied toch noodzakelijk zijn stimuleren we verder gebruiken van bestaande onbenutte capaciteit in andere parkeervoorzieningen of op -terreinen. Dit door voor verschillend functies langere loopafstanden te creëren.  

Download de gratis app van Geldrop-Mierlo24 en mis niets → Apple | Android

Deel dit artikel:

Reageren

Ga terug