Luister
Live
22 november 2022 - 12:00
Deel dit artikel:

Vergadering commissie Samenleving dinsdag 22 november

GELDROP-MIERLO - Er mag publiek aanwezig zijn bij de vergadering. U kunt de vergadering ook volgen via www.geldrop-mierlo.nl/gemeenteraad.

geldrop-mierlo24
  / De Redactie

De vergadering start om 19.30 uur en de agenda is als volgt:
1 Algemeen - 19:30
1.1 Opening en mededelingen
1.2 Vaststellen agenda
1.3 Vaststellen verslag commissie Samenleving van 22 november 2022
1.4 Vragen en mededelingen. - mededelingen van en vragen aan portefeuillehouder(s)
• Mededelingen van de portefeuillehouder(s) over/vanuit de gemeenschappelijke regelingen (o.a. MRE, SGE, ODZOB, Cure);
• Mededelingen van en vragen aan portefeuillehouder(s)
2 Oordeelsvorming
2.5 Aanpak koopkrachtcrisis Geldrop-Mierlo - 19:45
Door de hoge inflatie door onder andere de hoge energierekening maken inwoners, maatschappelijke organisaties en stichtingen zich zorgen over hun bestaanszekerheid. Een lokale aanpak van maatregelen is nodig, om te voorkomen dat veel inwoners in de schulden en armoede komen en dat maatschappelijke organisaties opgeheven moeten worden. Om de aanpak koopkrachtcrisis voor individuele inwoners uit te voeren en de regeling voor maatschappelijke organisaties per 1 januari 2023 in te kunnen laten gaan en hiervoor op dat moment budget beschikbaar te hebben, wordt aan de raad gevraagd het benodigde budget ter beschikking te stellen.
Burgers en belanghebbenden kunnen gebruik maken van het spreekrecht.
2.6 Aanvullende exploitatiesubsidie Hofdael 2021 - 20:45
Ondanks alle inspanningen voor het verhogen van het exploitatieresultaat is Stichting exploitatie en beheer Sociaal Maatschappelijk Cultureel Centrum Hofdael er niet in geslaagd om haar begroting van 2021 te dichten. De ontstane tekorten zijn deels te wijten aan de hogere huur die zij moeten betalen voor het pand Hofdael en Covid-19 verlies. De stichting heeft alle mogelijke regelingen waarop zijn aanspraak hadden aangevraagd, maar blijft met een negatief netto resultaat zitten van
-€ 97.888,00. In het overdrachtsdocument staat beschreven dat stichting Hofdael niet autonoom verantwoordelijk is voor de ontstane tekorten in de exploitatie. Stichting Hofdael vraagt de gemeente Geldrop-Mierlo om het resterende exploitatietekort van € 97.888,00 over 2021 aan te zuiveren, zodat de stichting aan haar financiële verplichtingen kan voldoen en de exploitatie van SCC Hofdael kan voortzetten.
Burgers en belanghebbenden kunnen gebruik maken van het spreekrecht.
3 Algemeen
3.7 Sluiting

Download de gratis app van Geldrop-Mierlo24 en mis niets → Apple | Android

Deel dit artikel:

Reageren

Ga terug