Luister
Live
21 november 2022 - 17:00
Deel dit artikel:

Vergadering commissie Ruimte maandag 21 november

GELDROP-MIERLO - Er mag publiek aanwezig zijn bij de vergadering. U kunt de vergadering ook volgen via www.geldrop-mierlo.nl/gemeenteraad.

geldrop-mierlo24
  / De Redactie

De vergadering start om 19.30 uur en de agenda is als volgt:
1 Algemeen - 19:30
1.1 Opening en mededelingen
1.2 Vaststellen agenda
1.3 Vaststellen verslag commissie Ruimte van 3 oktober 2022
1.4 Vragen en mededelingen. - mededelingen van en vragen aan portefeuillehouder(s)
• Mededelingen van de portefeuillehouder(s) over/vanuit de gemeenschappelijke regelingen (o.a. MRE, SGE, ODZOB, Cure);
• Mededelingen van en vragen aan portefeuillehouder(s)
2 Beeldvorming
2.5 Nota parkeernormen Geldrop-Mierlo - 19:45
Op basis van de reeds vastgestelde parkeervisie is een parkeernormennota opgesteld. In deze nota zijn de normen voor parkeren vastgelegd. Met deze nota willen we er voor zorgen dat er bij nieuwbouwontwikkelingen voldoende parkeermogelijkheden gerealiseerd worden voor fietsen en auto’s.
2.6 Gebiedsproces Gijzenrooi - 20:45
De leden van de commissie Ruimte kunnen tijdens deze beeldvormende sessie hun mening geven over de rapportage en ook kunnen ze hun input meegeven voor de aangegeven vervolgstappen.
3 Oordeelsvorming
3.7 De Groene Zone isoleren - 21:30
In de regio is een project in ontwikkeling om inwoners bij te staan bij het isoleren van hun woning, ‘De Groene Zone Isoleren’. Het isoleren van woningen brengt de energierekening omlaag, vergroot het wooncomfort en is ook nodig om woningen uiteindelijk aardgasvrij te kunnen maken. Dit project is een vervolg op de Groene Zone 1.0 (zonnepanelen).
Aan alle gemeenten in onze regio is gevraagd om daar waar mogelijk nog dit jaar deelname aan ‘De Groene Zone Isoleren’ ter besluitvorming aan hun gemeenteraad voor te leggen. Uitloop hierin is eventueel mogelijk naar januari 2023. De eerste raadsvergadering in 2023 in onze gemeente is echter pas in februari. Vandaar dat dit voorstel nu toch voorgelegd worden voor de vergadering van december 2022.
Burgers en belanghebbenden kunnen gebruik maken van het spreekrecht.
3.8 Doelgroepenverordening - 21:50
In de gemeente Geldrop-Mierlo worden de komende jaren veel woningbouwprojecten ontwikkeld. De woningmarkt is in grote delen van Nederland krap en de betaalbaarheid voor inwoners staat onder druk.
Vanuit de Woonvisie Geldrop-Mierlo willen we starters, senioren en één- en tweepersoonshuishoudens bedienen. Om de gewenste doelgroepen te huisvesten en daadwerkelijk realisatie van betaalbare (en kwalitatieve passende woningen) te kunnen waarborgen wordt voorgesteld om een doelgroepenverordening in te stellen.
Burgers en belanghebbenden kunnen gebruik maken van het spreekrecht.
4 Algemeen
4.9 Sluiting

Download de gratis app van Geldrop-Mierlo24 en mis niets → Apple | Android

Deel dit artikel:

Reageren

Ga terug